Chuột

  • Bản năng: Chuột có bản năng cảnh giác với những gì ảnh hưởng từ những môi trường của chuột đang sinh sống, tiêu biểu như các biện pháp kiểm soát chuột mà con người tạo ra như bẫy và mồi bả và những khu vực ở gác xép, hang hốc, dưới bê tông và cổng vòm, trong khoảng trống tường.
  • Bệnh: Chuột có thể mang nhưng căn bênh không đáng có cho con người và truyền một số bệnh nghiêm trọng. Chuột cũng có thể bị những con ký sinh trùng truyền bênh tiêu biểu như những con bọ chét và ve chó.
  • Đột nhập: Chúng xâm nhập nhà của bạn tìm kiếm thức ăn, nước và sự ấm áp.
  • Ô nhiễm: Mỗi con chuột có thể làm ô nhiễm thực phẩm nhiều hơn nó ăn.

Phân bổ chuột

  • Chuột có gồm hơn 2.000 loài, được chia thành nhiều quốc gia khác nhau. Một số loài tiêu biểu như:Capromyidae họ hải ly, cricetidae gần giống chuột nhà, Erethizontidae giống chuột nhím, Sciuridae và dipodidae là một trong số các loài chuột phổ biến nhất. Các giống loài họ nhà chuột là lớn nhất trên thế giới, chứa gần hai phần ba của tất cả các loài động vật gặm nhấm. Giống loài chuột thường phân ra gồm những loài như: chuột cát, chuột nhảy, chuột có mào và chuột nước.
  • Động vật gặm nhấm là động vật có vú máu nóng, giống như con người, có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Họ nhà chuột thường có răng cửa quá khổ cho gặm nhấm và kiểm tra răng, được thích nghi để nhai. Động vật gặm nhấm nhai trên một loạt các mặt hàng có sẵn cho chuột và gây ra thiệt hại lớn trong và xung quanh nhà.
Contact Me on Zalo
0981.981.916